Kontingent

Kontingent bliver betalt to gange årligt (3.000,- og 1.500,-). I kontingentet er indeholdt tøjpakke, deltagelse i Generation Handball og forplejning hertil, betalt holdgebyr til opstartsstævner, teambuilding mm.

Der vil alt andet lige være egenbetaling til ekstra stævner og lignende. Betaling foregår i Conventus herunder: